Unescov mednarodni poziv za strokovnjake s področja nesnovne kulturne dediščine

Unesco je objavil mednarodni poziv za strokovnjake s področja nesnovne kulturne dediščine, s katerim želi razširiti globalno mrežo strokovnjakov Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine.

Unesco je v podporo državam pri varovanju nesnovne kulturne dediščine leta 2009 vzpostavil globalni program, katerega namen je povečevanje človeške in institucionalne zmogljivosti za varovanje nesnovne kulturne dediščine na nacionalnih ravneh. Unesco tako skupaj s partnerji veča zmogljivosti za temeljne ukrepe, namenjene varovanju nesnovne kulturne dediščine, in za dejavnosti na različnih tematskih področjih, povezanih z dediščino in trajnostnim razvojem. Izvajanje programa se opira na globalno mrežo posrednikov, tj. strokovnjakov s področja nesnovne kulturne dediščine, ki redno sodelujejo pri dejavnostih po regijah (npr. izobraževanjih, usposabljanjih, spremljanju in poročanju). Strokovnjaki v sodelovanju z državami osveščajo, izobražujejo in varujejo nesnovno kulturno dediščino ter jo spremljajo in o njej poročajo.

Da bi Unesco zadostil naraščajočim geografskim in tematskim zahtevam ter državam zagotovil izbiro usposobljenih strokovnjakov, ki imajo znanje o posameznih državah v različnih geografskih regijah, si z mednarodnimi pozivi prizadeva okrepiti in razširiti mrežo strokovnjakov.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS