Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018

Zavod RS za zaposlovanje je objavili javno povabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. 

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so stari do 29 let oziroma so mlajši od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih pri Zavodu. 

Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi iskalci prve zaposlitve. Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu.

Velja omeniti, da usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 brezposelnih.

Delodajalcem za izvedeno usposabljanje povrnejo upravičene stroške. Za dvomesečno usposabljanje povrnejo 370 EUR in za trimesečno usposabljanje 493 EUR za udeleženca. Delodajalcem iz sektorjev, opredeljenih v javnem povabilu, povrnejo dejanski strošek zdravniškega pregleda udeleženca.

Več informacij: