Vabilo na drugo regijsko posvetovanje za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino

Mladinska mreža MaMa vabi na drugo regijsko posvetovanje za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino.

Temeljni cilj Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM) je zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Gre za krovni dokument, v katerem so zajete glavne problematike mladih ter javno-politični ukrepi kot rešitve izzivov mladih.

Posvetovanja in delavnice bodo potekala sproščeno po metodologiji svetovne kavarne, kjer se bo na različnih postajah obravnavalo določene tematike po principu proste razprave in viharjenja možganov. Vsaka izmed postaj bi pokrila eno izmed vsebin za mlade:

  •  izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor),
  • zaposlovanje in podjetništvo,
  • bivanjske razmere mladih,
  • zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport),
  • okolje in trajnost,
  • mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, ter
  • kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Več podrobnosti je na voljo tukaj.

Vir: Mladinska mreža MaMa