Višji svetovalec v Uradu za mladino v Oddelku za kulturo v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi – višji svetovalec v Uradu za mladino v Oddelku za kulturo.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Za kandidata, ki je opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali se je udeležil priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko šteje, da izpolnjuje pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Delovno področje:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava projektnih nalog, zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • vodenje in spremljanje izvajanja mladinskih programov,
 • vodenje razpisov za sofinanciranje mladinskih projektov,
 • koordinacija servisnih organizacij na področju mladinske dejavnosti,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • vodenje najzahtevnejših razvojnih projektov v mladinskem sektorju,
 • vodenje in koordiniranje mednarodnih projektov in aktivnosti na področju mladinskega dela,
 • spremljanje izpolnjevanja kriterijev kakovosti mreže mladinskih centrov.

Kandidate vljudno naprošajo, da zaradi upoštevanja ekonomskega in ekološkega vidika (vsaka prijava, ki jo MOL dobi po e-pošti, se natisne) prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke potrebne za popolno prijavo. 

Več informacij o razpisanem delovnem mestu lahko najdete tukaj.

Vir: MOL