Prosto delovno mesto na Direktoratu za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, Sektorju za nevladne organizacije

Ministrstvo za javno upravo razpisuje prosto delovno mesto Višji_a svetovalec_ka v Direktoratu za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, Sektorju za nevladne organizacije.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Naloge delovnega mesta:

 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnih razpisov, javnih pozivov in javnih naročil, ki jih pripravi notranja organizacijska enota,
 • izvajanje skrbništva nad pogodbami,
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih,
 • zbiranje, urejanje in priprava analitičnih podatkov s področja notranje organizacijske enote,
 • priprava gradiv s področja prostovoljstva,
 • pregled nad skladom za razvoj nevladnih organizacij,
 • sodelovanje pri pripravi in spremljanje izvajanja strategij s področja notranje organizacijske enote,
 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • samostojna priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih gradiv,
 • samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu vodje.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Ministrstvo za javno upravo