Volitve 2022: Predsedniške volitve

Bližajo se volitve za predsednika_co države Republike Slovenije. Na spodnjem članku najdeš pomembne informacije in datume.

Prvi krog volitev bo 23. 10. 2022. Morebitni drugi krog bo potekal 13. 11. 2022. Predčasno glasovanje bo potekalo med 18. in 20. 10. 2022. Glasovanje je možno na naslednje načine:

  • Izven okraja stalnega prebivališča (na t.i. omnia volišču). Volivec, ki želi glasovati na t. i. omnia volišču, o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja (do vključno 19. 10. 2022).
  • Glasovanje na domu. Kopijo ustreznega zdravniškega potrdila mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji in  sicer najkasneje 19. 10. 2022. Zadostuje že kratko elektronsko sporočilo s strani kateregakoli zdravnika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ni potrebno, da je osebni zdravnik). V primeru samoizolacije zaradi koronavirusa zdravniško potrdilo ni potrebno, pač pa mora volivec vlogi predložiti potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji.
  • Po pošti. Volivke in volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 12. 10. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v volilni imenik, najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja (do vključno 17. 10. 2022) in priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). To velja tudi za volivke in volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.

Vse vloge lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto ali oddajo vloge brez e-identitete.

Iniciativa Glas ljudstva je ponovno poskrbela za spletno orodje Volitvomat, kjer lahko odgovorimo na 30 vprašanj, na katera so že predhodno odgovorili kandidatke in kandidati, ter tako preverimo, v kolikšni meri se naše vrednote in prepričanja ujemajo s tistimi, ki želijo biti naš predsednik ali predsednica. Orodje je na voljo tukaj.

Vse informacije in obrazci so na voljo tukaj.

Vir: Državna volilna komisija