Vprašalnik na temo spolne vzgoje

Zavod Ambitia skupaj z mednarodnimi partnerji pripravlja projekt BIRDS&BEES na temo spolne vzgoje.

Namen projekta je podpreti mladinske delavce pri delu z mladimi in pripraviti nabor orodij in virov na to temo. Za potrebe priprave projekta so pripravili dve anketi, in sicer eno za mlade med 19. in 25. letom starosti in drugo za mladinske delavce.

Prosijo vas za sodelovanje. Izpolnjevanje vam bo vzelo 5 do 8 minut. Anketi sta v angleškem jeziku.

Anketo za mlade najdete tukaj.

Anketo za mladinske delavce najdete tukaj.

Vir: MSS