Vprašalnik o duševnem zdravju za študente

Vabljeni k izpolnjevanju ankete o duševnem zdravju, namenjeno študentom.

Vprašanja se navezujejo na vaše izkušnje v zadnjem letu in s kakšnimi težavami ste se srečevali tekom študija. Rezultati ankete bodo uporabljeni za magistrsko nalogo.

Anketa je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije