Vprašanja za anketo mladinskega sektorja o prenovi mlad.si

V evropskem letu mladih načrtujejo na Uradu RS za mladino izvedbo celovite prenove portala www.mlad.si.

V načrt prenove želijo vključiti mlade, zato mlade vabijo k izpolnitvi anketnega vprašalnika. Veseli bodo vseh konstruktivnih predlogov, da bo nov skupen komunikacijski kanal še boljši.

Anketa je dostopna tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije