Z meritvami SLOfit odrasli brezplačno preverite svoje telesne zmogljivosti

SLOfit odrasli bodo v četrtek, 23. septembra na ljubljanski Fakulteti za šport ter v določenih krajih po Sloveniji začeli izvajati brezplačne meritve telesnih zmogljivosti odraslih.

Projekt je nadaljevanje spremljanja telesnih zmogljivosti iz šolskega obdobja, znanih kot Športnovzgojni karton (ŠVK). Merski sklop je seveda prilagojen posebnostim odrasle populacije, vendar so rezultati primerljivi. Tisti, ki imajo shranjene svoje ŠVK kartončke, pa si lahko rezultate iz otroštva tudi vpišejo v brezplačno aplikacijo Moj SLOfit.

Meritve za posameznika trajajo približno eno uro. 

Če se želite meritev SLOfit odrasli udeležiti na Fakulteti za šport, se morate predhodno prijaviti na elektronski naslov jaka.kramarsic@fsp.uni-lj.si.

V četrtek, 23. septembra, so vam v dopoldanskem času na voljo termini med 9.00 in 12.00 uro (na 30 minut) ali popoldan med 15.00 in 19.00 uro (prav tako na vsakih 30 minut).

Več informacij najdete tukaj.

Vir: SLOfit