Z mobilnostjo v tujini do boljših zaposlitvenih možnosti mladih

Zavod v letu 2018 nadaljuje z izvajanjem Nacionalne sheme mobilnosti v sklopu projekta “Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES”.

Program omogoča mladim od 18. do 35. leta, ki niste vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, da z delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v tujini izboljšate svoja znanja in veščine ter s tem zaposlitvene možnosti na trgu dela.

Prednost pri vključevanju v shemo imajo dolgotrajno brezposelne osebe, ki v zadnjem letu ali več niso bile zaposlene ali niso bile vključene v formalni sistem izobraževanja, ne glede na prijavo v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

Shema mobilnosti vsebuje program (6 mesecev), ki je sestavljen iz:

  1. Priprave na mobilnost (2 meseca): jezikovna in kulturna priprava, priprava glede na zahteve učno-delovnega mesta, spoznavanje delovnih in življenjskih pogojev gostujoče države, povezovanje celotne skupine udeležencev, podpora mentorjev v Sloveniji.
  2. Delovno-učne izkušnje pri delodajalcih v tujini (2 meseca): vključitev v delovno okolje, usposabljanje pri delodajalcih gostujoče države, podpora mentorjev iz partnerske organizacije gostujoče države, urejena nastanitev in prostočasne dejavnosti.
  3. Aktivnosti po vrnitvi iz tujine (2 meseca): mentorska podpora.

Stroški mobilnosti udeležencev so v celoti financirani iz nacionalne sheme.  Namen programa aktivnosti je izboljšanje znanja, veščin in kompetenc udeležencev za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Začetek programa aktivnosti za skupino udeležencev nacionalne sheme mobilnosti je predviden 26. 6. 2018.

Rok za prijavo  je 23. 5. 2018 do 23.59 ure. Prijavite se na: ales.kramer@ess.gov.si.  

Več informacij o prijavi dobite tukaj.

Vabljeni tudi na informativni dan, ki bo 21. 5. 2018 v Ljubljani. Prijave so možne najkasneje do 18. 5. 2018 do 12. ure na elektronski naslov: ales.kramer@ess.gov.si.