Z mobilnostjo v tujini do boljših zaposlitvenih možnosti mladih

Zavod za zaposlovanje RS v letu 2018 nadaljuje nacionalno shemo mobilnosti. Tako bo prva skupina 10 do 12 mladih med 18. in 35. letom, ki niste vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, dobila priložnost za udeležbo v šestmesečnem programu, skupaj z delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji.

Prva skupina bo na delovno-učno izkušnjo v Nemčijo odšla aprila 2018, druga skupina 10 do 12 udeležencev pa predvidoma konec avgusta 2018. Začetek aktivnosti za prvo skupino udeležencev je predviden v februarju 2018. 

Celoten program zajema pripravo na mobilnost (2 meseca), delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji (2 meseca) in aktivnosti po vrnitvi iz tujine (2 meseca ). Vse to s ciljem pridobivanja novih znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela. Stroški, povezani z mobilnostjo udeležencev, so v celoti financirani iz nacionalne sheme.

Zainteresirani pošljite svojo prijavo na matej.molan@ess.gov.si. Prijava mora vsebovati življenjepis v obliki Europass in motivacijsko pismo v slovenskem jeziku.

Prednost pri vključevanju v shemo imate mladi, ki ste neprekinjeno več kot eno leto brez zaposlitve (dolgotrajno brezposelni) oziroma niste vključeni v formalno izobraževanje, ne glede na vašo prijavo v evidenco brezposelnih.

Rok prijave je 16. 1. 2018.

Več informacij najdete tukaj.