Za študentsko delo od januarja naprej 4,57 € neto ter ukinitev starostne meje za prevoz

Zveza Škis sporoča, da je bil 9. oktobra 2019 sprejet amandma, s katerim se dviguje minimalna bruto urna postavka za študentsko delo na 5,41 eura bruto (4,57 € neto). Veljati začne 1. januarja 2020.

Prav tako se bo ob vsakokratnem povečanju minimalne plače zvišala tudi minimalna urna postavka za študentsko delo.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pa je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim omogoča financiranje dodatnih prevozov za študente invalide, za kategorizirane oziroma registrirane športnike do kraja vadbe ter najpomembnejše: ukinja starostno omejitev študentov pri dodeljevanju pravice do subvencioniranega prevoza.

S sprejetjem zakona se tako:

  • zagotavlja brezplačni prevoz oz. brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranim študentom, zagotavlja možnost prevoza upravičencev, ki se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in nimajo pravice do prilagojenega prevoza;
  • zagotavljajo subvencionirane vozovnice za dijake in študente do kraja vadbe za dijake in študente, ki imajo pravico do subvencionirane vozovnice in status kategoriziranega ali registriranega športnika;
  • ukinja starostna omejitev upravičencev (dijakov in študentov) do subvencioniranega prevoz.

Kljub višji postavki za študentsko delo dijakom in študentom še naprej ne bodo pripadali dodatki za prevoz in malico ali za delo na dela proste dneve, vikende in nočno delo.