Začel se je Evropski teden mladih 2021

Evropski tedni mladih, ki od leta 2003 potekajo vsaki dve leti, predstavljajo priložnost za predstavitev številnih priložnosti, ki jih Evropska unija ponuja mladim, razprave o temah, aktualnih za mlade in mladinski sektor, ter predstavitev zgodb o uspehih.

V tem času po vsej Evropi potekajo različni dogodki in srečanja z osrednjim sporočilom letošnjega Evropskega tedna mladih, ki je “Prihodnost je v naših rokah”.

Aktivnosti, ki jih organizirajo nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota ter Evropska komisija v sodelovanju z mladimi, udeleženci projektov sprejetih v oba programa, mladinskimi organizacijami in oblikovalci politik, v tem času potekajo na evropski, nacionalnih in lokalnih ravneh po vsej Evropi.

Namen letošnjega Evropskega tedna mladih je tudi promocija novih programov EU za mlade 2021–2027. 

Nova programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota mladim omogočata, da se bolj vključujejo v družbo, prispevajo k zelenim ciljem, se z boljšimi digitalnimi znanji soočijo s prihodnjimi izzivi ter postanejo bolj vključujoči in odprti za raznolikost.

Osrednja tema Evropskega tedna mladih je “Prihodnost je v naših rokah”, prednostna področja pa so štiri:

  • Aktivna participacija v družbi, vključno z digitalno dimenzijo,
  • vključevanje in raznolikost,
  • podnebne spremembe, varovanje okolja in trajnost,
  • zdravje in okrevanje.

Evropski teden mladih se je pričel s 25. 5., trajal pa bo do 30. 5. 2021. 

Dogodke, ki bodo potekali v tem tednu lahko najdete tukaj.

Vir: mlad.si