Zavod MOVIT objavlja razpis prostega delovnega mesta

Zavod MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, objavlja razpis prostega delovnega mesta programski delavec za razvoj, spremljanje in podporo (M/Ž). 

Programski delavec/ka (v nadaljevanju programski delavec) bo zaposlen za potrebe izvajanja del in nalog v organizacijiski skupini za razvoj, spremljanje in podporo (IREUP). 

Zaposlena oseba mora biti zmožna občasnega opravljanja nalog med napotitvijo na večdnevne službene poti v Sloveniji in drugih držav. 

Nastop dela je predviden v juniju 2018 vendar najkasneje z dnem 18. 6. 2018. Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ter za določen čas do 30. 9. 2019 (nadomeščanje porodniškega staleža).

Razpis je objavljen na tej povezavi.