Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije zaposli vodjo računovodstva

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije razpisuje prosto delovno mesto vodja računovostva v Ljubljani.

Opis delovnega mesta:

  • Načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v računovodstvu;
  • zagotavljanje informacijske dejavnosti (računovodsko informiranje na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in odhodkov);
  • izdelava finančnega načrta in letnega poročila o poslovanju in zagotavljanju internih in eksternih poročil iz delovnega področja ZDSSS;
  • vodenje posebnih evidence o porabi namenskih javnih in drugih sredstev prejetih za delovanje Zveze, za izvajanje posebnih socialnih programov in naložbe po virih in stroškovnih mesti;
  • načrtovanje finančne likvidnosti;
  • sodelovanje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij in članicami Zveze;
  • priprava strokovnih podlag z delovnega področja za poslovne odločitve;
  • zagotavljanje, urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije.

Delo je razpisano za poln delovnik in nedoločen čas.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije