Cmepius

CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Programi mobilnosti in aktivnosti na področju izobraževanja v EU (programi Socrates, Leonardo, vseživljensko učenje, Era More)

Francoski institut Charles Nodier

Francoski inštitut Charles Nodier

Informacije o študiju v Franciji, štipendijah, jezikovni tečajni, knjižnica…

Javni sklad za razvoj kadrov in stipendij

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Informacije o štipendijah, izobraževanju v tujini, štipendije za študij v tujini, finančna pomoč mladim raziskovalcem za projekte v tujini…

Mednarodna pisarna ŠOU

Informacije o tečajih, izmenjavah, seminarjih, poletnih šolah, strokovnih praksah…v tujini v okviru študentskih zvez in društev, svetovanje za študij v tujini, recepcija za tuje študente…

Ministrstvo RS za šolstvo, znanost, kulturo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe.

Hiša Srce

Študentska hiša SRCe

SRCe je študentska hiša, ki pod eno streho združuje svetovalne in informativne podporne dejavnosti ter možnost začasnega bivanja za študente v stiski.