Štipendije

V Republiki Sloveniji se podeljujejo naslednje štipendije:

Državne štipendije: so socialni transfer in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Državne štipendije dodeljujejo pristojni centri za socialno delo. Prejemniki državnih štipendij lahko hkrati prejemajo tudi kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini, ne pa tudi Zoisove štipendije in štipendije za izobraževanje Ad futura.

Zoisove štipendije: dodelijo jih kot spodbudo za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Pridobijo jih lahko dijaki, študenti ali udeleženci odraslih, ki prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja ali pa se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa ter v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.

Kadrovske štipendije: njihov namen je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, saj si podjetja lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. V povprečju so najvišje med vsemi vrstami štipendij, a kljub temu jih vsako leto veliko ostane ne izkoriščenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju, ki pa je poleg drugih dogovorjenih obveznosti med delodajalcem in kadrovskim štipendistom obvezna.

Štipendije za študij Slovencev v zamejstvu in po svetu v Sloveniji: so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Osnovni namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično domovino. Študentje, ki pridobijo pravico do te štipendije, imajo načeloma možnost subvencioniranega bivanja v študentskih domovih.

Druge štipendije:

Štipendije za deficitarne poklice: njihov namen je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Štipendija znaša 100 € mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice je vsako leto objavljen najpozneje do konca januarja.

Občinske štipendije: razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji. Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem. Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino, ki tudi določa merila za pridobitev in višino štipendije.

Štipendije državnih organov: razpisujejo nekatera ministrstva na področjih, za katera so pristojna, oziroma za potrebe kadrovanja v posameznem državnem organu. Več informacij o aktualnih štipendijah je na voljo na spletni strani posameznega ministrstva.

Štipendije Ad futura za izobraževanje: so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje oziroma ravni izobrazbe, in sicer: 

Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini za pridobitev stopnje izobrazbe v tujini:

  • Štipendije za študij v tujini.
  • Štipendije za študij na European University Institute (EUI).

Štipendije Ad futura za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji za pridobitev stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji:

  • Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji.
  • Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov.
  • Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana.

Štipendije Fulbright: so namenjene slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Štipendije ustanove dr. Antona Trstenjaka: so namenjene fizičnim in pravnim osebam, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Kandidirajo lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem območju, če njihovo delo neposredno obravnava območje Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.

Štipendije Fundacije Parus: so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti tako za študij v Sloveniji kot za študij na uglednih svetovnih univerzah.

Štipendije Fundacije Leona Štuklja: so namenjene dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem delovanju na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti.

Štipendije AS Fundacija: podpirajo talente s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka.

Štipendije Likarjevega sklada: so namenjene študentom Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM).

Štipendije Fundacije Rochus in Beatrice Mummert:  so namenjene novim generacijam bodočih vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za 2,5-letni magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachnu.

Štipendije Fundacije Bogliasco: so namenjene nadarjenim umetnikom in znanstvenikom ne glede na državljanstvo, starost, raso, spol ali vero, ki delajo na projektih s področja arheologije, arhitekture, antičnih študij, plesa, filma ali videoprodukcije, zgodovine, krajinske arhitekture, književnosti, glasbe, filozofije, gledališča ali vizualne umetnosti.

Za informacije o štipendijah spremljajte tudi naše aktualne novice.

Uporabni viri:

Zakon o štipendiranju

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti