Formalno izobraževanje

Formalno izobraževanje je namerna, sistematična, institucionalizirana, vnaprej načrtovana izobraževalna aktivnost. Njegovo trajanje je vnaprej določeno in ima hierarhično strukturo. Izvajajo ga vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, šole, fakultete,…). Po njegovem uspešnem zaključku udeleženec prejme javno veljavno listino (spričevalo, diplomo, certifikat).

Srednješolsko izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje se v Sloveniji deli na splošno in poklicno ter srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole, ki določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, postopek prijavljanja kandidatov za vpis ter postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so objavljeni aktualni srednješolski izobraževalni programi za posamezno šolsko leto. Seznam vseh srednjih šol v Sloveniji pa je dostopen tukaj.

Boš srednjo šolo obiskoval izven domačega okolja?

Seznam dijaških domov je dostopen tukaj. Razpis in vse ostale informacije o bivanju v dijaškem domu pa najdeš tukaj.

Visokošolsko izobraževanje

Na prvi stopnji lahko študiraš po izbranem visokošolskem ali univerzitetnem študijskem programu. Na drugi stopnji sledi magistrski ali enoviti magistrski študijski program. Tretja stopnja je doktorski študijski program. Vpišeš se lahko na javne in zasebne visokošolske zavode. Financiranje študija na javnih in koncesioniranih zasebnih visokošolskih zavodih ureja Zakon o visokem šolstvu.

Evidenco vseh visokošolskih zavodov in študijskih programov najdeš tukaj. Aktualen razpis za vpis v prvo, drugo ali tretjo študijsko stopnjo ministrstvo objavi v začetku februarja in ga najdeš tukaj. Za vpis na izbran študijski program moraš izpolnjevati pogoje, ki se od primera do primera razlikujejo. Za vpis na nekatere študijske programe moraš opraviti tudi preizkus nadarjenosti. Vse informacije najdeš v razpisu, za dodatne informacije pa si oglej spletno stran izbranega visokošolskega zavoda.

Boš študiral izven domačega okolja?

Poleg pravice do bivanja v študentskih domovih imaš možnost pridobiti tudi subvencioniranje bivanje pri zasebnikih. Več podatkov o obeh možnostih najdeš tukaj.

Višješolsko izobraževanje

Višješolsko izobraževanje je izrazito praktično usmerjen način študija, saj je kar 40 % programa namenjenega praktičnemu usposabljanju v podjetjih in temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalcev. Programi so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani, kar je tudi glavna razlika v primerjavi z visokošolskim študijem. Visokošolski študij traja dve leti.

Seznam višješolskih študijskih programov najdeš tukaj

Boš študiral izven domačega okolja?

Tako kot udeleženci visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja imajo tudi udeleženci višješolskega poleg pravice do bivanja v študentskih domovih možnost pridobiti tudi subvencionirano bivanje pri zasebnikih. 

Ne veš, kam bi se vpisal/-a ali pa bi rad/-a o izbranem šolanju izvedel/-a še več?

Pravi naslov za pridobitev najpomembnejših informacij o poklicih in srednješolskem izobraževanju je www.mojaizbira.si. Spletna stran poleg opisov vsebuje tudi preko 350 video predstavitev poklicev in je namenjena učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem.

Če imaš raje informacije iz prve roke, se odpravi na Informativo, sejem izobraževanja in poklicev, ki enkrat na leto, še pred informativnimi dnevi, na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini.

Prava priložnost, da izbrano(e) srednjo(e) šolo(e) lahko spoznaš še od blizu, pa so vsakoletni informativni dnevi, ki potekajo februarja.