Informacijska točka Legebitra

Primer prakse: Informacijska točka Legebitra
Vodja projekta: Eva Gračanin
Kontakt: legebitra@siol.net
Spletna stran: www.drustvo-legebitra.si
Trajanje projekta: projekt še poteka

Namen Informacijske točke Legebitra je predvsem mladim ponuditi ažurne in relevantne informacije o spolnih usmerjenostih, spolnih identitetah, spolnih izrazih, nediskriminaciji, nenasilju, človekovih pravicah ter varni in odgovorni spolnosti. S tem želijo prispevati k oblikovanju varnih in sprejemajočih prostorov z mlade, prostorov, v katerih mladi lahko izražajo svojo spolno usmerjenost in spolno identiteto brez strahu pred diskriminacijo in nasiljem.

Primarna ciljna skupina so mladi, ki se identificirajo kot geji, lezbijke, biseksualne in/ali trans osebe (lgbt-mladi) ter mladi, ki zaradi različnih razlogov potrebujejo tovrstne informacije. Sekundarna ciljna skupina pa so vsi, ki zaradi različnih razlogov prihajajo v stik z LGBT -mladimi: starši, sorodniki, pedagoško, svetovalno in medicinsko osebje, mladinske delavke in mladinski delavci…

Informacijska točka Legebitra je edina informacijska točka za mlade v Sloveniji, ki nudi celovit, ažuren in relevanten spekter informacij o spolnih usmerjenostih, spolnih identitetah, spolnih izrazih, nediskriminaciji, nenasilju, človekovih pravicah ter varni in odgovorni spolnosti. Informiranje v Mestni občini Ljubljana je za to celovitejše, ažurneje in relevantnejše, predvsem na področju, kjer je lažje najti zavajajoče, nepreverjene, stereotipne in diskriminirajoče informacije.

Pri zbiranju informacij uporabljajo vprašalnike, fokusne skupine, intervjuje, znanstvena odkritja na področju sociologije, psihologije in medicine. Pri vrednotenju informacij izhajajo iz izkušenj mladih, na podlagi katerih sklepajo, katere informacije mladi potrebujejo.

Informacije oblikujejo v zloženke, letake, članke za različne medije, redno objavljajo na Narobe blogu (www.narobe.si) in izdajjo revijo Narobe, ki je edini tiskani medij v Sloveniji, ki na poljudno strokoven in poglobljen način obravnava spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolne izraze, nenasilje, nediskriminacijo ter varno in odgovorno spolnost.

Tovrstne informacije nudijo po telefonu, prek e-pošte, spletnih strani (npr. www.drustvo-legebitra.si, www.narobe.si, www.lmit.org, www.drogart.org), spletnih družbenih omrežij in v živo na informacijski točki na Trubarjevi 76 a v Ljubljani.

Pri zbiranju, vrednotenju in oblikovanju informacij sodelujejo mladi in s tem pridobivajo znanja in izkušnje na področju informiranja.

Informacijska točka Legebitra je prispevala k razširitvi varnih prostorov za LGBT – mlade v Ljubljani. Informacije namreč delijo z vrsto nevladnih, mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani (npr. DrogArt, ŠKUC, Kralji ulice, Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Amnesty International, Slovenska filantropija, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Društvo parada ponosa, DIH …).