3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Mestna občina Ljubljana je objavila 3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim.

Namen razpisa je dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim v MOL, starim med 18. in 29. letom in šele vstopajo na trg dela ter so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v MOL.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: MOL