AIS objavlja razpis za sodelavca/-ko na področju mladinskega dela in izobraževanja

Društvo Amnesty International Slovenije išče pomoč pri izvedbi programa učenja človekovih pravic.

Pomemben del slovenske Amnesty International je Šola človekovih pravic, v kateri različne ciljne skupine izobražujejo o človekovih pravicah in zanje pripravljajo izobraževalna gradiva. Velik del izobraževanja mladih predstavljajo delavnice o človekovih pravicah.

Delo bo obsegalo:

  • sodelovanje pri izvedbi delavnic,
  • pomoč pri različnih logističnih opravilih (vnašanje informacij v elektronsko bazo, urejanje izobraževalnih gradiv ipd.).

Prijavitelji/-ce morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • poznavanje teorije človekovih pravic;
  • vsaj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve bolonjske stopnje, s področja izobraževanja, socialnega dela ali družbenih ved;
  • izkušnje z mladinskim delom ali izobraževanjem;
  • nekaznovanost;
  • vozniško dovoljenje kategorije B in lastno prevozno sredstvo;
  • osnovne veščine dela z računalnikom in pisarniškimi programi.

Delo se opravlja po dogovoru približno nekajkrat na mesec v različnih terminih, ki so v naprej usklajeni s predstavnikom AIS.

Prijava naj vključuje življenjepis ter kratko motivacijsko pismo, v katerem pojasnite, zakaj ste primerni za predvidene delovne zadolžitve. Dokazila o izobrazbi, nekaznovanosti in vozniškem dovoljenju bo treba posredovati šele v drugi fazi oz. v ožjem izboru.

Prijavo pošljite izključno v elektronski obliki na sola@amnesty.si do vključno 24. novembra 2019.

Več informacij najdete tukaj.