Botanične ilustracije ljubljanskih tropov II

Razstava del študentov 3. letnika smeri Ilustracija ALUO in študentov 3. letnika drugih smeri ALUO (pri izbirnem predmetu Ilustracija C).

V študijskem letu 2017/2018 so študenti 3. letnika smeri Ilustracija v sklopu študijskih nalog zimskega semestra ustvarili serijo botaničnih ilustracij. Naloga je bila že drugo leto zapored izvedena v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani, saj so bile tema rastline, ki jih sicer najdemo v tropskem pasu, natančneje tiste, ki jih najdemo tudi v tropskem rastlinjaku ljubljanskega botaničnega vrta. Mentorica je nalogo tokrat razširila še na izbirni predmet ilustracija C. Študenti so v sklopu naloge upodabljali rastline, ki jih srečujemo pri vsakodnevni rabi kot začimbe.

Študenti so se z botanično ilustracijo sprva začeli spoznavati skozi upodabljanje po opazovanju. Ustvarili so risbe začimb, oreščkov, semen, lubja, cvetov ali plodov izbrane rastline. Nato so prešli k študiju rastline, ki je bil osnova za ustvarjanje celostnih botaničnih ilustracij, narativnih ilustracij in informacijskih ilustracij. Botanični ilustratorji morajo namreč pri upodabljanju opazovati rastline tako z likovnega kot tudi botaničnega vidika. H kakovosti izvedenih ilustracij je pomembno pripomogla tudi možnost, da so si ogledali sveže primere rastlin. Tako so lahko opazovali detajle in dobili pravilno prostorsko predstavo o rastlinah. Vsak izmed študentov se na razstavi predstavlja z risbami po opazovanju ter botanično ilustracijo, ki je lahko celostna, narativna ali informacijska.

Avtor_ice:

  • Ana Carvalho
  • Marina Gabor
  • Klara Jager
  • Eva Rauch
  • Neža Šivec
  • Maša Kunej
  • Rok Malovrh
  • Klara Škrlec
  • Urška Vrhovšek
  • Zala Zagoršek

Mentorica: doc. mag. Marija Nabernik

Razstava bo odprta do konca marca 2018, ogled je možen vsak dan od 10.00 do 16.45.