Brez izgovora vabi v program Zagovorniki

Pri Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija ponovno vabijo k vpisu v nov program Zagovorniki.

Namen programa je mladim od 19. do 23. leta ponuditi prostor, v katerem se lahko naučijo kritično vrednotiti sodobne problematike, predlagati rešitve in ukrepati. V času trajanja programa se seznaniš s temeljnimi vidiki mladinske participacije, trajnostnega razvoja in javnega zdravja ter osvojiš najpomembnejše veščine in kompetence za učinkovito prepoznavanje sodobnih problemov, njihovo kritično vrednotenje in ustrezno ukrepanje. 

Posameznik za pridobitev statusa člana ob včlanitvi v No Excuse vplača enkratni znesek (vpisnino), ki znaša 20€, po treh mesecih vključitve (praviloma decembra ali januarja) pa še letno članarino za tekoče koledarsko leto, ki znaša 50€.

Potekala bosta tudi dva informativna spletna dogodka in sicer v četrtek, 17. 3. 2022 ob 18.00 in v sredo, 23. 3. 2022 ob 18.00.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Brez izgovora