Članice mreže L’MIT se predstavijo: Združenje DrogArt

Združenje DrogArt je zasebna neprofitna prostovoljska organizacija, katere cilj je zmanjševanje škodljivih posledic uporabe drog in alkohola med mladimi.

Med glavne aktivnosti društva spadajo informiranje mladih, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo v nočnem  življenju in dnevno terensko delo ter izvajanje izobraževanj in delavnic, društvo pa je prav tako aktivno tudi na založniškem in raziskovalnem področju.

DrogArt ima status humanitarne in mladinske organizacije, info točka, ki se nahaja v samem centru Ljubljane, pa je že od leta  2002 vključena v Ljubljansko mrežo info točk. Druga, sicer nekoliko mlajša info točka DrogArta, pa se nahaja tudi v Mariboru.

Vizija organizacije je zmanjševati tveganja, povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji, njeno delovanje pa temelji na vrednotah sodelovanja, pomoči, razvoja, izobraževanja in usposabljanja. Pomemben del delovanja društva sloni na vrstniškem delu, inovativnih pristopih v mladinskem delu, vključevanju mladih v aktivnosti društva ter prostovoljnem in mladinskem delu.

Če vas zanima kaj vse DrogArt počne, si lahko več preberete tukaj.