Delovno mesto na programu svetovanja in samopomoči

Na DIC Legebitra se je odprlo delovno mesto za polovični delovni čas: programska_i sodelavka_ec na programu svetovanja in samopomoči.

Prednost bodo imele_i kandidatke_i z izkušnjami vodenja projektov in/ali dela v nevladnem sektorju in/ali dela z ranljivimi skupinami. Naloge kandidata_ke:

  • Izvaja, promovira in razvija aktivnosti in projekte programa svetovanja.
  • Izvaja svetovanja in koordinira podporne skupine
  • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem, zagotavlja nove in obstoječe finančne vire (pripravlja prijave na razpise ipd.)
  • V dogovoru s programsko_im koordinatorico_jem sodeluje na konferencah, seminarjih, usposabljanjih, ki so povezani z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov in programov, pri katerih sodeluje.
  • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem organizira konference, seminarje, usposabljanja, ki so povezana z nadgradnjo znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kvalitetno izvajanje projektov programa svetovanja.
  • V sodelovanju s programsko_im koordinatorico_jem koordinira in izvaja dejavnosti informacijske točke.
  • Sodelovanje pri ostalih aktivnostih društva.

Prijave z motivacijskim pismom in življenjepisom sprejemajo na info@legebitra.si.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Legebitra