Dokument: Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Nevladna organizacija Umanotera je v okviru projekta CARE4CLIMATE pripravila dokument z naslovom “Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb”.

V dokumentu so predstavljene ključne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb, podnebno-energetsko politiko Evropske unije in Slovenije.

Dokument lahko najdete tukaj.