Družbeno-ekonomska solidarnost: Analiza učnih programov in vodnik za učiteljice in mentorice

V sklopu projekta “Delati skupaj – za solidarno družbo” so Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, Organizacija za participatorno družbo in Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor naredili analizo učnih programov, kjer so raziskali prisotnost področij sodelujočih organizacij po celotni izobrazbeni vertikali, in kratki vodnik, ki služi kot učno gradivo za učiteljice, mentorice v izobraževanju za seznanitev z njihovimi področji dela: zadružništvo, parcipatorni proračun, prekarno delo, kritična pismenost in zaposlovanje mladih.

Obe publikaciji sta prosto na voljo na njihovi spletni strani, kjer je tudi daljši opis vsebin.

Sodobne družbe se soočajo z resnim razkrajanjem skupnostnih principov. V temeljih tega razkrajanja se nahajajo družbeno-ekonomsko-politični problemi kot so individualizacija, ekonomska nemoč posamezniciin posameznikov, pomanjkanje znanja, veščin in informacij.

Zato je pomembno, da izobraževalni programi in usposabljanja vključujejo vsebine ter metode poučevanja, ki naslavljajo te probleme. Dolgoročne družbene spremembe se v temelju dogajajo prav skozi učenje, ozaveščanje in opolnomočenje posameznic.

Na mesečni novičnik se lahko prijavite tako, da pišete na info@socialna-druzba.si.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo