EaSI-EURES: Podpora izvajanju in nadaljnjem razvoju sheme Tvoja prva EURES zaposlitev ter sheme Ponovno aktivni z EURES-om

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (EURES) objavil javni razpis, namenjen zagotavljanju podpore za izvajanje in nadaljnji razvoj dveh shem za zaposlitveno mobilnost: sheme Tvoja prva EURES zaposlitev za mlade iskalce zaposlitve v drugi državi članici v starosti do 35 let (YFEJ) ter sheme Ponovno aktivni z EURES-om za iskalce zaposlitve v drugi državi članici v starosti nad 35 (Reactivate).

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU in držav EEA z dokazljivimi izkušnjami na področju, ki je predmet razpisa.

Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz najmanj dveh različnih upravičenih držav.

Rok prijave je 11. 6. 2019.

Več si lahko preberete tukaj.