Enkratni solidarnostni dodatek za študente_ke – poziv za oddajo vloge do 25. 5. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva vse višješolske in visokošolske študente_ke, ki so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente_ke in vloge še niso oddali, da to opravijo do 25. 5. 2020.

Z namenom uveljavitve omenjene pravice oddaš izpolnjen elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom” na eUpravi.

Pri vnosu poskrbite za pravilnost in resničnost podatkov. Te bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preverilo v eVŠ evidenci študentov_k in diplomantov_k ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja in v evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tistim, ki izpolnjujejo pogoje, bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazana na transakcijski račun, naveden v vlogi.

O datumu nakazila boste prejeli obvestilo na v vlogi naveden e-poštni naslov.

Izplačila bodo izvedena do 1. 6. 2020.

Poziv je na voljo tukaj.