Evropska komisija vabi k sodelovanju v javnem posvetovanju o učinkovitosti pobud za zaposlovanje mladih

Evropska komisija je konec maja pričela z evalvacijo uspešnosti in učinkovitosti dejavnosti, usmerjenih v spodbujanje zaposlovanja mladih, ki so se financirale v okviru Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014-2018.

K sodelovanju v posvetovanju vabijo vse državljane in državljanke ter organizacije.

Zlasti je zaželeno sodelovanje:

  • mladih, zlasti tistih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ne glede na to, ali prejemajo oziroma so prejemali podporo iz Evropskega socialnega sklada ali pobude za zaposlovanje mladih;
  • organizacij, ki sodelujejo pri upravljanju operativnih programov Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih, kot so države članice, organi upravljanja/posredniški organi, socialni in drugi partnerji;
  • organizacij, ki pri izvajanju dejavnosti Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih sodelujejo kot upravičenci ali projektni partnerji, tj. javnih organov, nevladnih organizacij, občin; ter
  • drugih organizacij, ki zastopajo mlade ali delajo z njimi ali so dejavne na področju podpore zaposlovanju in aktivnih politik trga dela na ravni EU, nacionalni ravni ali lokalni ravni.

javnem posvetovanju lahko sodelujete do 16. avgusta 2019.