Evropska solidarnostna enota: Solidarnostni projekti

Solidarnostni projekti so zelo pomembne nacionalne aktivnosti programa Evropske solidarnostne enote, ki mladim, starim od 18 do 30 let, nudijo priložnost za razvoj in uresničevanje pobud preko izvajanja aktivnosti za graditev večje solidarnosti v njihovih lokalnih okoljih.

Projekti morajo imeti jasno določeno tematiko, ki jo imajo namen mladi raziskovati, vezano na potrebe v lokalni skupnosti z namenom večanja solidarnosti. Glavni izvajalci solidarnostnih projektov so mladi, ki so projekt zasnovali ter si v projektu natančno razporedijo vloge in zadolžitve, poskrbijo za učinkovito koordinacijo med udeleženci ter opredelijo količino časa, ki ga potrebujejo za izvajanje načrtovanih aktivnosti z namenom uresničitve načrtovanih projektnih ciljev.

Pogoji sodelovanja (merila upravičenosti):

  • Kdo lahko sodeluje: skupina najmanj 5 mladih (18–30 let) ali več, ki morajo biti pred projektno prijavo registrirani na Portalu ESE.
  • Prijavo projekta Nacionalni agenciji lahko v imenu mladih odda organizacija (javna ali zasebna) v vlogi administrativne podpore.
  • Datum začetka projekta: med 1. 1. 2019 in 31. 5. 2019
  • Trajanje projekta: 2–12 mesecev
  • Rok za prijavo: 16. oktober 2018 do 12.00

Finančni prispevek v Solidarnostnih projektih:

  • Stroški upravljanja projekta: 500 EUR/mesec
  • Stroški podpore inštruktorja (po potrebi): 137 EUR/dan skupno največ 12 dni
  • Izredni stroški (po potrebi): stroški podpore vključevanja mladih z manj priložnostmi

Več informacij o Solidarnostnih projektih lahko najdete tukaj.