Evropska unija mladim kmetom namenja denarno pomoč

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Razpisanih bo 10,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost.

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Več o predmetu javnega razpisa lahko najdeš tukaj.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano