IDAHOBIT: Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji!

17. 5. obeležujemo mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji, ki so še vedno močno prisotne, ne glede na zakonodajo s področja nediskriminacije. Posameznice_ki se srečujejo s številnimi ovirami in preprekami na vseh področjih življenja, v družbi, v šoli ali na delovnem mestu.

Z mednarodnim dnem boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji se opozarja na univerzalnost človekovih pravic. Človekove pravice nam pripadajo že samo zato, ker smo ljudje, ne glede na kulturne, tradicionalne, verske vrednote, spolno identiteto ali spolno usmerjenost!

Dan predstavlja mejnik v letu, ko organizacije opozarjajo odločevalce, medije, javnost in politične oblasti na zaskrbljujoče razmere, s katerimi se soočajo LGBTIQ+ osebe.

Več informacij lahko najdete tukaj.