ILGA-Europe: “Mavrični indeks”

ILGA-Europe je 17. maja objavila “mavrični indeks” za leto 2021, s katerim razvršča evropske države glede na položaj in pravice LGBTI oseb na podlagi zakonodaje in politike.

Podatki za leto 2021 kažejo na skoraj popolno stagnacijo človekovih pravic LGBTI oseb v Evropi.

Mavrični zemljevid in kazalo predstavljata sliko trenutne politične pokrajine, medtem ko priporočila za posamezne države poskušajo odgovoriti na vprašanje, kaj je naslednje.

Namen teh priporočil je oblikovalce politik spodbuditi k obravnavi najnujnejših pravnih in političnih prednostnih nalog v okviru Mavričnega zemljevida in indeksa. Priporočila so bila zbrana po spletnem posvetovanju s številnimi LGBTI organizacijami v različnih državah. Posledično so priporočila prilagojena potrebam aktivistov, ki delajo na terenu.

Izmed devetinštiridesetih držav se je že šesto leto zapored najvišje uvrstila Malta (94%), sledita ji Belgija (74%) in Luksemburg (72%).

Na drugi strani lestvice, torej med državami z najnižjo stopnjo zakonodajne zaščite pravic LGBTI oseb, so tako kot preteklo leto ponovno Armenija (8%), Turčija (4%) in Azerbajdžan (2%).

Slovenija je dosegla 42 %.

Več o indeksu si lahko preberete tukaj.

Vir: CNVOS