Išče se kmetija, kjer bi društvo Gozd vzpostavilo eko-socialno kmetijo “Ob gozdu”

Namen projekta eko-socialne kmetije Ob gozdu je prispevati k trajnostnemu razvoju podeželja na način, da se primarno v projekt vključi posameznike v lokalni skupnosti, ki spadajo med dolgotrajno brezposelne ali težje zaposljive, hkrati pa hiša zagotavlja bivanje mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnike s težavami v odraščanju (t.i. Mladostniška varna hiša).

Prav tako je namen eko-socialne kmetije širše povezovanje v lokalno skupnost z zainteresirano javnostjo, ter nudenje možnosti aktivnosti s področja eko-turizma.

V sodelovanju z Zavodom Republike za zaposlovanje želijo v okviru programov aktivne politike zaposlovanja vključiti dolgotrajno brezposelne v lokalnem okolju in za osebe zagotoviti delo ter osveščanje o zdravem načinu življenja s pomočjo ekološkega kmetovanja.

Na kmetiji želijo postopoma izvajati dela na področju urejanja okolice in bivalnih prostorov, pridelave (poljščine, zelenjava, sadje, zelišča, dišavnice), predelave (izdelki v obliki sušenega sadja, zelenjave in zelišč), živinoreje (mleko in mlečni izdelki), ter semenarstva.

Bivalni prostori bodo namenjeni mladostnikom, ki so se znašli v okoliščinah, da potrebujejo odmik, ter podporo in učenje za samostojno življenje.

Na eko-kmetiji bodo vključeni v delovne procese, ter se s pomočjo ohranjanja in učenja delovnih navad ter strukturiranja časa “opremijo” za bolj zdrav način življenja.

V povezavi z večanjem motivacije, se strokovno delo osredotoča na: motiviranost za delo na eko-kmetiji, izboljšanje odnosov s svojci oz. bližnjimi, pomoč pri šolanju, pri iskanju zaposlitve, ter pri učenju socialnih veščin.

V kolikor poznate kmetijo, primerno za vzpostavitev takšne kmetije, lahko vzpostavite kontakt z Sandijem preko tel. št. 051 615 718 ali mailsandi.felc66@gmail.com.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: ZSPM