1. 1. 2020 začne teči drugi prijavni rok za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 25. julija 2019 objavil 277. javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini. 1. januarja 2020 začne teči drugi prijavni rok za zbiranje vlog in traja do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. aprila 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih visokošolskih učiteljih in raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali raziskovalnih organizacijah v tujini.

Sredstva so namenjena štipendiranju najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini, v obdobju od 1. januarja 2020 do vključno 31. decembra 2020.

Več informacij najdete tukaj.