Alpski teden Intermezzo: Mladi in podnebje

CNVOS obvešča, da bo v decembru v Franciji potekal mednarodni dogodek “Alpskega tedna Intermezzo 2020: Mladi in podnebje – Kako mladi v Alpah vidijo svojo prihodnost?”, ki ga skupaj organizirajo najpomembnejše alpske organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem in zaščito gora. Dogodek bo potekal od 9. do 11. 12. 2020.  

Življenjskega okolja in poklicev, ki se danes obravnavajo kot tipično “alpski”, jutri verjetno ne bo več, zlasti zaradi podnebnih sprememb. Na Intermezzu AlpskiTeden 2020 bo poudarek prav na tem, kaj to pomeni za mlade generacije. Kako mladi dojemajo spremembe v pokrajini in naravnem okolju, povezane s podnebnimi spremembami? V kakšnem okolju bodo živeli? 

Si mlad, član_ica združenja, aktiven_na v izobraževalni ustanovi, svetovalnem ali razvojnem centru za poklicno kariero, raziskovalec_ka, javni uslužbenec_ka, izvoljeni predstavnik_ca ali alpski_a državljan_ka 

Vabijo te, da se udeležiš dogodka in deliš svoje poglede in izkušnje ter skupaj z drugimi udeleženci_kami oblikuješ odgovore, ki bodo olajšali vključevanje mladih v ta hitri razvoj našega okolja, naše družbe in našega gospodarstva. 

Več informacij lahko najdeš tukaj