BEST: Uvod v podjetništvo za migrante_ke

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU vabi migrantke in migrante v Sloveniji, ki bi radi razvili svojo podjetniško žilico, da se udeležijo 40-urnega brezplačnega tečaja o osnovah podjetništva in izboljšanju (samo)zaposlovanja.

Tečaj bo potekal v okviru projekta BEST (sklad AMIF), ki je namenjen spodbujanju podjetniških veščin za boljše vključevanje migrantk in migrantov na slovenski trg dela. Izvajajo ga v sodelovanju s podjetjem Baltazar Consulting, ki preko interaktivnega in podpornega učnega okolja udeleženkam_cem omogoča, da odkrijejo svoje potenciale in se spoprimejo z izzivi (samo)zaposlovanja. S tečajem želijo udeleženke_ce spodbuditi k aktivnemu pristopu na trg dela, jih seznaniti z različnimi oblikami zaposlitve ter z davčno zakonodajo in predstaviti prednosti ter slabosti različnih oblik zaposlitve.

Tečaj je namenjen priseljenkam_cem, begunkam_cem in prosilkam_cem za mednarodno zaščito, ki imajo trajno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

Udeležba je brezplačna. Tečaj se izvaja v angleškem jeziku, z možnostjo tolmačenja v slovenski in/ali arabski jezik. Glede na trenutno situacijo, bodo tečaj izvajali v obliki spletnega seminarja.

Za prijave pišite na e-poštni naslov asja.pehar@zrc-sazu.si ali jure.gombac@zrc-sazu.si.

Več o projektu lahko najdete tukaj.