Brezplačna podpora za nevladne organizacije na Centru za participativno raziskovanje na Institutu “Jožef Stefan”

Iz Instituta “Jožef Stefan” obveščajo, da so v letu 2018 odprli Center za participativno raziskovanje CPR-IJS, ki deluje v okviru Odseka za znanosti o okolju. Namen centra je nudenje znanstvene in strokovne podpore pri reševanju družbenih problemov.

CPR-IJS omogoča participativno raziskovanje in posredovanje znanja organizacijam in posameznikom, ki sicer nimajo dostopa do raziskovalnih zaključkov.

CPR-IJS je namenjen participativnemu raziskovanju z organizacijami civilne družbe, nevladnimi organizacijami, splošnim prebivalstvom, študenti, znanstveniki, odločevalci znotraj skupnosti, državnimi institucijami in ostalimi.

Raziskovalno delo je opravljeno pro bono – CPR-IJS brezplačno pomaga pri prevajanju družbenih problemov v dobro opredeljena znanstvena vprašanja. Ponuja brezplačno raziskovanje in znanstveno podporo neprofitnim organizacijam v obliki raziskovanja, ki ga opravijo študenti Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, mladi raziskovalci na Institutu “Jožef Stefan” in ostali v tesnem sodelovanju s skupnostjo. Delo nadzira izkušeni raziskovalec.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Institut "Jožef Stefan"