Delavnica: Matura’19 – Tanja Tomšič

V knjižnici Bežigrad so pripravili serijo delavnic, ki je namenjena pripravam na maturo in mozaičnemu poglabljanju znanj. Srečanja bodo potekala dvakrat mesečno do meseca junija v dvorani knjižnice.

Na srečanju namenjenem poglabljanju jezikovnih znanj in pripravam na maturo iz slovenščine boste govorili o jeziku – natančneje o skladnji, oblikoslovju in besedotvorju.

Pregled znanj s praktičnimi primeri in pogovorom bo vodila Tanja Tomšič, prof. slov., zunanja ocenjevalka na splošni maturi.