Drnovškov sklad razpisuje štipendije za dijake

Uprava Ustanove Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji razpisuje 5 štipendij za šolsko leto 2019/2020 za čas od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 v skupnem znesku 1.200,00 € za dodeljeno štipendijo oz. 120,00 € na mesec. Z njimi bodo med srednješolskim izobraževanjem pomagali petim dijakom iz socialno manj spodbudnih okolij.

Razpis velja v letu 2019/2020 za vse smeri srednješolskega izobraževanja (splošno srednje izobraževanje, srednje tehnično in strokovno izobraževanje, poklicno tehnično izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje in nižje poklicno izobraževanje), s posebnim poudarkom na poklicnem izobraževanju. Prejemniki štipendije bodo štipendije prejemali do konca srednješolskega izobraževanja.

Prijavnica za oddajo vloge za dodelitev štipendij je na voljo tukaj, oddati jo je potrebno na naslov Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Vlogo je mogoče vložiti osebno ali po pošti.

Rok za oddajo vlog je 16. september 2019. 

Več o pogojih in razpisu najdete tukaj.