Družbeni učinki urbanega kmetijstva – urbano vrtičkarstvo kot primer vključevanja javnosti v Sloveniji

V četrtek, 20. junija 2019, Pina Terminal skupaj z ZRC SAZU in knjigarno Azil ter s pomočjo Javne agencije za knjigo RS, organizira razpravo Urbano vrtičkarstvo kot primer vključevanja javnosti v Sloveniji.

Urbano kmetijstvo postaja čedalje bolj inovativno in učinkovito orodje za doseganje širših družbenih učinkov, ki se navezujejo na participacijo oziroma sodelovanje državljanov v odločevalskem procesu, socialno vključevanje in trajnostni urbani razvoj.

Kljub številnim družbenogospodarskim koristim pa urbano kmetijstvo še vedno ni deležno ustrezne podpore na mednarodni in nacionalni politični ravni, medtem ko je razvoj na lokalni ravni pogosto stihijski. V Sloveniji nimamo predpisanih jasnih smernic in standardov, kako spodbujati, zaščititi in upravljati urbano kmetijstvo.

Dogodek bo razdeljen v dva dela. Prvi del bo namenjen pogovoru z gosti.

Pridružili se vam bodo:

  • dr. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora
  • dr. Jani Kozina, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • prof. Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana
  • Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor
  • dr. Polonca Lovšin, Kulturno umetniško društvo Obrat

V drugem delu bodo udeleženci dogodka imeli priložnost med seboj izmenjati mnenja in deliti izkušnje in spoznanja na področju urbanega kmetijstva.

Dogodek bo priložnost za mreženje zainteresiranih deležnikov in spoznavanje novonastale knjige Družbeni učinki urbanega kmetijstva, ki je izšla maja 2019 pri Založbi ZRC.

Knjiga prinaša nova spoznanja, kako lahko urbano vrtičkarstvo, če je zasnovano na sodelovalen in vključujoč način, vpliva na izboljšanje javnih storitev, spodbuja aktivnejše državljanstvo ter prispeva k boljši strukturi in podobi mest.