Escape room – Pobeg iz inštitucije

Escape room – Pobeg iz inštitucije je nastal v sodelovanju treh partnerskih organizacij YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa in zavodov ODTIZ in TiPovej!, njegov namen pa je ozaveščanje mladih na temo neodvisnega življenja hendikepiranih, seznanjanje z osebno asistenco ter deinstitucionalizacija.

Mladi (s hendikepom in brez) se v svojem vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi predsodki in stereotipi in z njimi povezanimi različnimi oblikami diskriminacije. Eden glavnih razlogov za obstoj stereotipov in predsodkov je predvsem sistemska izločenost hendikepiranih posameznikov iz skoraj vseh sfer družbenega življenja, kar posledično pomeni tudi njihovo nevidnost ter predvsem pomanjkanje pozitivnih zgledov za hendikepirane otroke.

S projektom Escape room – Pobeg iz inštitucije so spodbujali mlade, da se angažirajo, predstavijo svoje stiske, s katerimi se srečujejo, odkrivajo svoja zanimanja, aktivno sodelujejo, izmenjujejo izkušnje in svoj pogled na svet, dobijo vpogled, kakšne so njihove možnosti in zmogljivosti, pa tudi, da se dokopljejo do znanj oz. orodij, ki jim bodo omogočila možnost za spremembe ter (ponovno) aktivacijo v družbi.

Mladi (od 14 do 30 let) so bili skozi leto deležni vikend delavnic in mentorske podpore strokovnih delavcev sodelujočih organizacij. Kot odraz novih znanj in izkušenj so oblikovali digitalno sobo pobega z imenom “Escape room – Pobeg iz Inštitucije”.

Digitalna soba pobega je na voljo tukaj.

Vir: Zavod za ustvarjalno družbo TiPovej!