Fundacija Heinrich Böll podeljuje štipendije za študij v Nemčiji

Henrich Böll fundacija podeljuje štipendije diplomantom, magistrskim in doktorskim študentom_kam, ki študirajo na univerzah uporabnih znanosti ali na univerzah umetniških smeri.

Prosilci za dodiplomsko štipendijo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • so študenti_ke prvega letnika, študenti z migrantskim poreklom ali študenti z univerzitetnih uporabnih znanosti na univerzah Evropske unije;
 • so študenti_ke matematike, informatike, naravoslovnih ali tehničnih predmetov, zlasti z okoljsko usmeritvijo (okoljske, podnebne, študije, obnovljivi viri, ipd.);
 • so študenti_ke novinarstva (namenjen študentom z migrantskim poreklom);
 • znanje nemščine.

Prosilci za magistrsko štipendijo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • so študenti_ke zunaj Evropske unije (srednja ali vzgodna evropa, sosedstvo Evropske Unije, bližnji vzhod, severna Afrika, ipd.);
 • se prijavijo pred začetkom magistrskega programa ali v prvem semestru;
 • zahteva se dobro ali zelo dobro znanje nemščine (možnost dodatnih tečajev).

Prosilci za doktorsko štipendijo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • doktorski študenti_ke iz držav Evropske unije in izven, ki želijo doktorirati v Nemčiji;
 • preloženo dokazilo, da so vpisani na doktorski študij univerz v Nemčiji ali državi Evropske unije;
 • prednost imajo disertacijski projekti, povezani z delovnimi področji Fundacije Henrich Böll;
 • zahteva se dobro ali zelo dobro znanje nemščine (možnost dodatnih tečajev).

Rok prijave je 1. 3. 2020.

Več informacij in pogojih o štipendijah lahko najdeš tukaj.