Izobraževanje: “Vidiki kakovosti zelenih površin za mlade”

Inštitut za zdravje in okolje  organizira razgiban webinar z naslovom “Vidiki kakovosti zelenih površin za mlade”.

Dogodek je namenjen predvsem mladim od 15 do 25 let. Na njem bodo predstavljeni vidiki kakovosti zelenih površin in kakšni so pristopi načrtovanja ter možnostih uporabe.

Predstavili vam bodo kakšne so prepoznane potrebe mladih glede zelenih površin in vrstah uporabe ter preko interaktivne razprave z udeleženci preverili ali te strokovno prepoznane potrebe držijo in so aktualne. 

Na webinarju bodo imeli udeleženci možnost predstaviti v čem sami vidijo probleme pri uporabi zelenih površin in predstaviti svoje ideje za izboljšanje stanja.

Prijavite se lahko tukaj.

Vir: Inštitut za zdravje in okolje