Javni razpis ministrstva za kulturo za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom sofinanciranja v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; ne sme biti starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990); izobraževalni obisk v tujini ne sme temeljiti na katerem izmed evropskih programov mobilnosti; v času štipendiranja ne sme biti upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.