Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023

Dijaki in dijakinje, ki boste v šolskem letu 2022/2023 obiskovali_e 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko oddate vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022.

Štipendijo prejmete za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 102,40 €.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije