Mednarodni dan mladih 2019

Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva mladih je preoblikovanje izobraževanja, s katero želijo Združeni narodi osvetliti prizadevanja, da bi izobraževanje postalo bolj vključujoče in dostopno za vse mlade, kar je tudi eden izmed 17-ih ciljev trajnostnega razvoja v sklopu Agende 2030.

Ko govorimo o izobraževanju, večina najprej pomisli na formalno izobraževanje (osnovne in srednje šole ter fakultete). Za osebni in družbeni razvoj mladih pa sta pomembna tudi neformalno in priložnostno izobraževanje, s katerima mladi pridobivajo dodatna znanja in veščine za življenje, s čimer dopolnjujejo kompetence, ki jih zagotavlja formalno izobraževanje.

Pomemben steber neformalnega in priložnostnega učenja predstavlja mladinsko delo, ki ga opravljajo številne mladinske organizacije in organizacije za mlade na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Kot takšnega ga v novi strategiji EU za mlade za obdobje 2019–2027 prepoznavajo tudi Evropska unija in njene države članice.

Mladinsko delo ni prepoznano samo na politični ravni, ampak ga EU podpira s programoma Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. Oba sta med organizacijami, ki izvajajo mladinsko delo, dobro poznana in koriščena. V letu 2018 je tako v projektih, ki so jih v program Erasmus+: Mladi v akciji uspešno prijavile slovenske organizacije, sodelovalo skoraj 5500 mladih, med katerimi je bilo nekaj manj kot 1600 mladih z manj priložnostmi. 

Izzivi na področju izobraževanja se zelo razlikujejo med različnimi deli sveta. V Sloveniji imamo privilegij, da se lahko ukvarjamo s tem, kako formalno izobraževanje dopolniti in nadgraditi na način, da mlade še bolje podpremo v procesu njihovega osamosvajanja in vključevanja v družbo. 

Več si lahko preberete tukaj.