O možnostih štipendiranja tudi na kariernem dnevu Delo MeNE išče

V sredo, 17. aprila 2019, bo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekal že 16. karierni dan Delo MeNE išče, katerega primarni namen je soočiti študente – identificirane talente in podjetja.

Študenti dobijo pregled kariernih priložnosti, spoznajo potencialne delodajalce in so soočeni z razmerami na trgu dela. Prav tako so študentje seznanjeni z inštitucijami, ki jim na poti do zaposlitve lahko pomagajo, tako z vidika zaposlovanja doma, kot tudi v tujini.

Zaposlovalci identificirajo talente in imajo možnost učinkovitega uveljavljanja blagovne znamke v skupini mladih od 18 do 24 let.

Na zaposlitvenem sejmu Delo MeNE išče bo tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki bo predstavil možnosti pridobitve štipendij Ad futura.

Skladova predstavitev štipendij Ad futura za izobraževanje in študijske obiske v tujini bo potekala od 9.15 do 10.00, obiskovalcem pa bodo informacije o štipendijah na stojnici sklada na voljo ves dan.

Program zaposlitvenega sejma najdete tukaj.